ENTITEIT

Social Enterprise.

DE ROL VAN DE STICHTING

Stichting FEEL bekleedt een uitzonderlijke rol binnen de Social Enterprise van FEEL-SE. Als prioriteitsaandeelhouder faciliteert de stichting financiën en houdt het toezicht op de sociale impact van de activiteiten van de onderneming.

 

BESTUUR

Ons team.

SAMENWERKING

Samen bouwen aan een hoger doel. Teamwork makes the dream work.

 

VOORZITTER

Gerard Damen

SECRETARIS

Guy Faber

 

PENNINGMEESTER

Peter van Oostrom

ANBI

Stichting FEEL heeft de ANBI-status verkregen.

Sinds 13 december heeft Stichting FEEL de ANBI-status bemachtigd waardoor onze stichting nu officieel wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

EXTRA VERDIEPING

Officieel beleidsplan
2021-2022.

In het Beleidsplan 2021 krijgt u extra verdieping over de plannen, doelstellingen en activiteiten van Stichting FEEL.

FINANCIËLE PUBLICATIES

Financieel Jaarverslag: Openingsbalans 2021.

In het Financieel Jaarverslag krijgt u inzicht in de financiële prognoses, resultaten en het beheer en besteding van het vermogen.

TRANSPARANTIE

Beloningsbeleid van de stichting.

Bestuur, leden van projectgroepen en alle andere betrokkenen bij Stichting FEEL werken als onbezoldigd vrijwilliger. Ook bestuursleden krijgen geen beloning, behalve incidentele reis- en onkostenvergoedingen.